drawings

Caroline Krabbe. A4 format.
Caroline Krabbe. A4 format.
Caroline Krabbe. A4 format.
Caroline Krabbe. A4 format.
Caroline Krabbe. Human Nature I. 2020. 70x100cm.
Caroline Krabbe. Human Nature II. 2020. 70x100cm.
Caroline Krabbe. Floating in the Dead Sea, 2022. 70x100cm.
Caroline Krabbe. Hope. 2021. 70x100cm.
Caroline Krabbe. The Mask. 2022. 70x100cm.
Caroline Krabbe. Artist. 2022. 70x100cm.
Caroline Krabbe. Dinner. 2022. 70x100cm.